یافتن محصولات و سرویس ها


Free Hosting Package
Web Space: 150 MB
Monthly Traffic: 1 GB
Domains: 1
Email Accounts: 1
POP3 Accounts: 1
FTP Accounts: 1
MySQL Databases: 1
Free SSL

$0.00CAD + $9.99CAD هزینه تنظیم به صورت یک بار

Hatchling Plan
Web Space: 1 GB
Monthly Traffic: 20 GB
Domains: Unlimited
Subdomains: Unlimited
Domain Pointers: Unlimited
Email Accounts: Unlimited
Email Forwarders: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
Location: Montreal or Toronto
$17.97CAD سه ماهه
$29.94CAD شش ماهه
$47.88CAD سالانه (دامنه رایگان)

Brood Plan
Web Space: 500 MB
Monthly Traffic: 10 GB
Domains: Unlimited
Subdomains: 10
Domain Pointers: 10
Email Accounts: Unlimited
Email Forwarders: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
Location: Montreal or Toronto
$6.75CAD سه ماهه
$13.50CAD شش ماهه
$23.88CAD سالانه

Nestling Plan
Web Space: 5 GB
Monthly Traffic: 40 GB
Domains: Unlimited
Subdomains: Unlimited
Domain Pointers: Unlimited
Email Accounts: Unlimited
Email Forwarders: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
Location: Montreal or Toronto
$26.97CAD سه ماهه
$47.94CAD شش ماهه
$83.88CAD سالانه (دامنه رایگان)

Fledging Plan
Web Space: 10 GB
Monthly Traffic: 60 GB
Domains: Unlimited
Subdomains: Unlimited
Domain Pointers: Unlimited
Email Accounts: Unlimited
Email Forwarders: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
MySQL Databases: Unlimited
Location: Montreal or Toronto
$35.97CAD سه ماهه
$65.94CAD شش ماهه
$119.88CAD سالانه (دامنه رایگان)

Powered by WHMCompleteSolution